Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) alături de Cancelaria Prim-ministrului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic, cu susținerea Consiliului Europei, organizează Conferința internațională “Inovație și calitate în sectorul public”, ediția a IX-a.

Evenimentul va avea loc în data de 20 octombrie 2016, la București, Biblioteca Națională a României, sala Mircea Eliade, având ca scop promovarea bunelor practici implementate în administraţia publică românească şi europeană, cât şi premierea iniţiativelor românești din sistemul public.
Conferința va reuni reprezentanţi de marcă ai Guvernului României, ai administraţiei publice din țară și străinătate, reprezentanţi ai structurilor asociative şi profesionale, ai organizaţiilor neguvernamentale, ai mediului universitar, ai mass-media.
În sesiunea plenară, experți în domeniul administrației publice din țară și străinătate vor aborda aspecte ale unei tematici atractive și provocatoare – Viitorul muncii în administrația publică.
Pentru a facilita schimbul de bune practici între participanți, dar și pentru a evidenția modele de succes implementate la nivelul instituțiilor și autorităților publice din țară, vor fi organizate ateliere de lucru, pe tematicile competiţiei naţionale derulate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în perioada iulie-august 2016:
    Transparența instituțiilor publice – premisa pentru creșterea încrederii cetățenilor în administrație
    Incluziunea socială, baza unei societăți democratice
    Educaţia – bază pentru dezvoltarea societăţii
    Reducerea risipei și eficientizarea cheltuirii banului public în administrația publică locală
Finalul conferinței va fi marcat de festivitatea de premiere a celor mai bune practici înscrise în competiţie.
„Transmit mulțumirile mele tuturor acelora s-au alăturat efortului nostru de a identifica și promova bune practici, înscriind proiecte în competiție. 60 de proiecte au fost înscrise în competiție, iar faptul că anul acesta ne-am bucurat de sprijinul Consiliului Europei în demersul nostru a fost un plus de valoare. Vă invit, așadar, să participați la conferință, convins fiind că vom putea învăța unii de la alții și că, în final, vom avea cu toții de câștigat”, este mesajul președintelui ANFP, József BIRTALAN.

Subliniem că înscrierea se realizează prin completarea formularului online disponibil pe website-ulwww.anfp.gov.ro, secţiunea Inovaţie şi Calitate/ Conferința.

Advertisements